افزایش مهلت فاصله بین خرید حواله تا ارائه اسناد

۳۰ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۴۶ کد : ۴۰ اخبار اعضا
تعداد بازدید:۱۹

اعضای محترم انجمن واردکنندگان
خوشبختانه با پیگیریهای مجدانه انجمن ،مهلت فاصله بین خرید حواله تا ارائه اسناد ( اعلامیه تامین ارز)که به مدت ۲ ماه تقلیل یافته بود، به ۶ ماه افزایش پیدا کرد.
مستندات مربوطه به آگاهی اعضا خواهد رسید.
هیئت مدیره


نظر شما :