دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران

به شماره ثبت ۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۸۴۳
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۲ کد : ۵۵ آخرین اخبار مکاتبات اخبار اعضا
تعداد بازدید:۸۶۲
دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران

بدینوسیله از کلیه ی اعضای انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران دعوت بعمل می آید تا در مجموع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰ در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در تهرانُ خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه ی ۱۰ سالن جلسات برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

مشاهده نامه

 


نظر شما :