اردک به جای آفتکش

اردک به جای آفتکش

۰۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۳ کد : ۶ رویداد
تعداد بازدید:۱۳۷۰
کشاورزان چین، ژاپن، ایران و فرانسه در مزارعشان بجای آفت کش ها از اردک ها استفاده می کنند
اردک به جای آفتکش

 

 کشاورزان چین، ژاپن، ایران و فرانسه در مزارعشان بجای آفت کش ها از اردک ها استفاده می کنند

بخاطر آسیب هایی که مواد شیمیایی بر روی محیط زیست داشته اند، این روش قدیمی مزرعه داری مجدداً مرسوم شده است. اردک ها در مزارع و شالیکارهای برنج حشرات و علف های هرز را میخورند و فضولات شان نیز به مانند کود برای خاک عمل میکند. در نتیجه اردک ها، نیاز به کودهای شیمیایی، علف کش ها و آفت کش ها را کاهش می دهند

کشاورزان، اردک ها را در زمان برداشت محصول از مزارع خارج میکنند، نتیجه این کار این است که اردک ها محصول برنج را نیز نمی خورند

در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰۰ نوع آفت کش در جهان استفاده می شود که می توانند برای انسان و دام سمی باشند و می توانند در خاک و آب برای چندین سال باقی بمانند. البته در مناطقی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، آفت کش ها می توانند از محصولات محافظت و تولید محصول افزایش پیدا کند

مجمع جهانی اقتصاد در آخر می گوید؛ آیا بهتر نیست کشاورزان در کشور شما از روش های طبیعی برای کشت محصول بهره گیرند؟


نظر شما :