اخبار اعضا - آرشیو

نامه انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران به عباس تابش

نامه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- ۱۲ خرداد ۹۹

انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران طی دو نامه به عباس تابش، معاون وزیر و رئیس هییت مدیره سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شرایط ویژه سموم دفع آفات نباتی و اتفاقات اخیر پیرامون ارز را بیان کرد.

ادامه مطلب