مکاتبات

نامه انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران به عباس تابش

نامه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- ۱۲ خرداد ۹۹

انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران طی دو نامه به عباس تابش، معاون وزیر و رئیس هییت مدیره سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شرایط ویژه سموم دفع آفات نباتی و اتفاقات اخیر پیرامون ارز را بیان کرد.

ادامه مطلب
اختصاص ۸۰ میلیون دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات انواع آفت‌کش‌های کشاورزی
در نامه سرگشاده انجمن واردکنندگان سم و کود ایران به رییس جمهور درخواست شد؛

اختصاص ۸۰ میلیون دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات انواع آفت‌کش‌های کشاورزی

تولید ملی تنها در سایه رقابتی منطقی و فارغ از هر نوع انحصار رشد خواهد کرد، نه در عرصه بدون رقیب، لذا این انجمن تقاضا دارد تا با اختصاص ۸۰ میلیون دلار ارز نرخ رسمی برای تأمین انواع آفت‌کش‌های آماده مصرف که در زمره سموم کم خطر و با دز پایین مصرف و عدم باقی‌مانده به شمار می رود از محل واردات در سال ۱۳۹۹ موافقت فرمایید.

ادامه مطلب