آخرین فیلم ها

۳ درخواست مهم در هفته دولت

۳ درخواست مهم در هفته دولت

سید مهدی حسینی یزدی ریس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران ضمن تبریک هفته دولت ۳ درخواست مهم برای کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان محصوات کشاورزی داشت

ادامه مطلب
جهش قیمت سم و کود در سال آینده

جهش قیمت سم و کود در سال آینده

گفتگو با سید مهدی حسینی یزدی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در خصوص قیمت سم و کود در سال آینده و مسایل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، ارز۴۲۰۰، تعرفه های گمرگی و..

ادامه مطلب