اخبار اعضا

اختصاص ۸۰ میلیون دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات انواع آفت‌کش‌های کشاورزی
در نامه سرگشاده انجمن واردکنندگان سم و کود ایران به رییس جمهور درخواست شد؛

اختصاص ۸۰ میلیون دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات انواع آفت‌کش‌های کشاورزی

تولید ملی تنها در سایه رقابتی منطقی و فارغ از هر نوع انحصار رشد خواهد کرد، نه در عرصه بدون رقیب، لذا این انجمن تقاضا دارد تا با اختصاص ۸۰ میلیون دلار ارز نرخ رسمی برای تأمین انواع آفت‌کش‌های آماده مصرف که در زمره سموم کم خطر و با دز پایین مصرف و عدم باقی‌مانده به شمار می رود از محل واردات در سال ۱۳۹۹ موافقت فرمایید.

ادامه مطلب